Alkrog

Småhusområdet i Alkrog bildar ett bysamhälle inne i staden i närheten av Gammelbacka områdescentrum. Från Alkrog till centrum är det drygt 2 kilometer och anslutningen till motorvägen mot Helsingfors är nära.

I området får man bygga hus i 1½–2 våningar. Om bostadshuset byggs i en våning kan endast den första våningens byggrätt användas. Som fasadmaterial används trä eller rappning. Byggnaderna bör ge ett klart och balanserat intryck. Färgerna väljs från en färgsättningsplan med harmonierande starka och varma nyanser.

Förutom egnahemshuset får man på tomten bygga en ekonomibyggnad dvs. ett garage eller ett förråd. En carport (täckt bilparkering) räknas inte in i byggrätten.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.  
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.