Alexandersbågens konstprojekt

Det genomfördes fyra olika konstprojekt i Alexandersbågens inre ring mesta dels under åren 2018. Konstnärerna och konstanskaffningarna är:

  • Alexandersbågens landmärke (Åsa Maria Bengtsson),
  • utmärkning av promenadstråket (Kirsti Taiviola och Marko Vuokola),
  • parkeringshusets fasad (Astrid Sylwan) och
  • konsthållplatser (Corinna Helenelund).

Bekanta dig med konstnärer och deras verkplaner.

Rekryteringen av konstnärerna pågick 2016–2017

Anskaffningen av konstverken skedde enligt den praxis som beskrivs i konstprogrammet för västra åstranden. Läs mera om konstprojekten
 Anvisningar för rekrytering av konstnärer till konstprojekt


Pressmeddelanden

Meddelande 19.12.2017
Nya konstverk livar upp gatubilden på Västra åstranden i Borgå nästa år

Meddelande 23.3.2017
Konstnärerna för nya konstverk på västra åstranden i Borgå är valda

Meddelande 3.2.2017
Konstobjekt vid Alexandersbågen på västra åstranden väckte intresse

Meddelande 16.12.2016
Mer samtidskonst på västra åstranden i Borgå