Äldrerådets medlemmar 2018 -2019

Borgå svenska pensionärsförening r.f.

Björn Sundqvist - äldrerådets ordförande
Jackarbygatan 18 bost 1, 06100 Borgå
tfn 019 583 249, 0400 444 393
bjorn.e.sundqvist@gmail.com

Suppleant Stina Lähde

Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit ry

Hilkka Piipponen - äldrerådets viceordförande
Smedens väg 11, 06400 Borgå
tfn 040 583 4199
hilkka.piipponen@suomi24.fi                                                     

Suppleant Tuula Virkki

Borgånejdens svenska pensionstagare r.f.

Bengt Dahlqvist
Rådmansgatan 6 B 13, 06100 Borgå
tfn 0400 877 050
bengt.dahlqvist@sulo.fi

Suppleant Seija Koponen (Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry)

Eläkeliiton Porvoonseudun yhdistys ry

Marja Nurme
Ågatan 5 A 15, 06100 Borgå
tfn 040 760 4181
marja.nurme@gmail.com

Suppleant Börje Fagerstedt (Borgånejdens svenska pensionstagare r.f.)

Borgånejdens Krigsveteraner r.f.

Carl Johan Numelin
Brasasvägen 223, 06750 Tolkis
tfn 0400 489 020
cj.numelin@kolumbus.fi

Suppleant Tapio Ruuskanen

Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry

Heli Heiskanen
hheiskanen@luukku.com

Suppleant Maija-Liisa Kairo

Porvoon kansalliset seniorit ry

Irmeli Hoffrén
Näse-Juttes gata 12 F 14, 06100 Borgå
tfn 040 778 6107
irmeli.hoffren@pp.inet.fi

Suppleant Tuula Wiertz

Porvoon rintamaveteraanit ry

Lars Heinonen
Rödkärrsvägen 52, 06200 Borgå
tfn 040 550 8193
lars.heinonen@gmail.com

Suppleant Raili Korpiluoma

Hans-Olof Halén
Gamla Kungsvägen 35, 06100 Borgå
tfn 040 841 4814
hasse.halen@myself.com

Suppleant Raimo Järvelä

Äldrerådets sekreterare

Maria Kuutschin
tfn 040 489 5773
maria.kuutschin@porvoo.fi