Äldrerådets medlemmar

Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika pensionärsföreningar.

Äldrerådet 2020-2021