Aktuellt i Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Läsår 2019-2020

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Du kan ännu anmäla dej

Du kan ännu anmäla dej till musiklekskolan, förberedande undervisning samt till den mångdimensionella undervisningen.
Elektronisk anmälan


Nytt på hösten

Musiklek för väntande mammor

"Masumuskari" - musiklek för väntande mammor, pappor är också välkomna med!
Musiklek för väntande mammor - info och grupper

Anmälning till musiklek för väntande mammor

Juniorsång i Borgå, Lovisa, Mäntsälä och Sibbo