Aktuellt i Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt. Musikinstitutet erbjuder undervisning i Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo.

Förutom grundläggande musikundervisning  erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

Läsår 2019-2020

Undervisningen börjar på måndag 19.8. Under den föregående veckan ska eleverna avtala om sina lektioner med läraren.
Se de olika läroämnenas och verksamhetspunkternas tidsplaner

Ta också del av övriga anvisningar som gäller inledande av läsåret:
Läsår 2019–2020

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Musikverkstad

för 6-9-åriga första årets elever i grundstudierna.
Anmälning vid inskriptionen eller via kansliet.

Du kan ännu anmäla dej

Du kan ännu anmäla dej till musiklekskolan, förberedande undervisning samt till den mångdimensionella undervisningen.
Elektronisk anmälan


Nytt på hösten

Musiklek för väntande mammor

"Masumuskari" - musiklek för väntande mammor, pappor är också välkomna med!
Musiklek för väntande mammor - info och grupper

Anmälning till musiklek för väntande mammor

Juniorsång i Borgå, Lovisa, Mäntsälä och Sibbo