Åk 8

Ungdomstjänster

Flyktingens stig

Ett jämlikhetsevenemang Flyktingens stig ordnas för åk 8 i oktober. Syftet med evenemanget är att rasera fördomar och att uppmuntra unga att värdesätta olikheter och vara fördomsfria. Med aktiva metoder och upplevelsepedagogik försöker man påverka ungas inställning och väcka diskussion om exempelvis fördomar och följder av dem.