Åk 6

Lärare: du kan anmäla din klass till alla aktiviteter.

Biblioteket

Knåpa ihop dikter!

I Black out poetry -workshops kan vi skapa nya dikter med utgångspunkt i gamla finländska böcker.
Bibliotekets handledare besöker klassrummet via fjärrkontakt, i Teams.

Anmälningar per telefon: 019 5202424 / Frej Feodoroff


Kulturtjänster

Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården

Bekanta dig med alternerande utställningar av modern konst och konstnärernas arbetsmetoder.

Information om utbudet:
Konsthallens utställningskalender
Galleri Gamla Kaplansgårdens utställningskalender

Närmare upplysningar och bokningar:
taidehalli@porvoo.fi eller henrik.lindqvist@porvoo.fi, 040 730 9273.
kappalainen@porvoo.fi eller sini.kallio@porvoo.fi, 040 676 3005.


Ungdomtjänster

Choices – Ditt eget val!

Choices – Ditt eget val! -evenemang ordnas i april för åk. 6. Evenemanget är en del av förebyggande rusmedelsfostran, där man uppmuntrar eleverna att fundera på sina egna livsval och deras följder. Syftet med evenemanget är att väcka diskussion om faktorer som ligger bakom de ungas försök med rusmedel, till exempel val, vänskap och föräldrarnas omsorg.  Till helheten hör också en diskussionskväll som stöder föräldraskap.