Åk 5

Borgå museum

En skattkista med Borgånejdens historia för såväl stora som små.

Virtualguidningar och podcast-serie

Borgå Museum publicerar virtual guidningar i samarbete med tidningen Itäväylä och till äran av Borgå 675 -jubileumsår publicerar Borgå museum tillsammans med tidningen Östnyland en svenskspråkig podcast-serie.

Ungdomstjänster

Ungdomstjänster ordnar en tematimme Mot puberteten for åk. 5. Vid tematimmen behandlas följande ämnen: självkännedom, förhållanden till vänner och familjen, de första känslorna av förälskelse, förmåga till förhandlingar mellan barn och föräldrar och mänskliga relationer i digital media. Till helheten hör också en diskussionskväll som stöder föräldraskap.