Åk 4

Naturskola

Framtidsbyggarna, 3-4h

Vi vet att barn oroas för framtiden. Vi vet också att oron bäst kan motverkas genom gemenskap och agerande. I programmet Framtidsbyggarna får eleverna fem uppdrag där de får jobba med samarbete och kommunikation, problemlösning, kreativitet, att iaktta och läsa naturen samt att känna medkänsla för den. Målet är att stärka deras självbild och hopp, samt ge dem verktyg inför framtiden och den föränderliga värld de växer upp i. I programmet tas också den globala uppvärmningen upp.

Vårterminens datum kan reserveras via kalendern på naturskolans Peda.net-sidor från och med måndagen 20.1.2020 kl. 8. Programmet hålls veckorna 13-14 samt 16-18 och naturskolan har reserverat 15 dagar för vårterminens Kultis-klasser.