Åk 4

Naturskola

Framtidsbyggarna, 3-4h

I programmet Framtidsbyggarna får eleverna jobba med samarbete och kommunikation, problemlösning, kreativitet, att kunna iaktta och läsa naturen samt känna medkänsla för och tacksamhet mot den. I programmet tas också klimatförändringen upp. Målet är att stärka elevernas självbild, träna på färdigheter som behövs i framtiden och väcka hopp om att vi kan bygga upp en hållbar framtid.

Datum kan reserveras via kalendern på naturskolans Peda.net-sidor fram till 4.9. Programmet hålls under tiden 22.9-27.11.

Naturskolans Kultisdagar för åk 4 ordnas detta läsår endast på höstterminen.