Åk 4

Naturskola

Naturen ger välmående, 2-3 h

I det här programmet är takten lite lugnare och målet är att öka på välbefinnandet. Vi stärker vår relation till naturen, gör olika sinnesövningar, iakttar naturen, gör naturkonst mm. Vi kan också träna våra färdigheter i friluftskunskap och bygga regnskydd eller värma saft på Trangia.

Datum kan reserveras via kalendern på naturskolans Peda.net-sidor fram till fredagen 3.9. Höstterminens Kultis-dagar hålls under tiden 21.9-14.10.