Åk 4

Naturskola

Framtidsbyggarna, 3-4h

I programmet Framtidsbyggarna får eleverna jobba med samarbete och kommunikation, problemlösning, kreativitet, att kunna iaktta och läsa naturen samt känna medkänsla för och tacksamhet mot den. I programmet tas också klimatförändringen upp. Målet är att träna på färdigheter som behövs i framtiden och väcka hopp om att vi kan bygga upp en hållbar framtid.

Naturskolans Kultisdagar för åk 4 hölls på höstterminen 2020. Kultis-verksamhet ordnas följande gång läsåret 2021-2022.