Åk 2

Borgånejdens Musikinstitut

Lär känna orkestern – Kultis för andraklassisterna i Borgå

Välkomna på konsert! Borgånejdens musikinstitut bjuder in alla andraklassister i skolorna i Borgå till konsert i Konstfabriken ti 24.3.2020 kl 12-13. Syftet är att bekanta eleverna med orkestern och dess olika instrument samt att erbjuda en möjlighet att uppleva en orkester LIVE. På konserten uppträder Festivo-orkestern under ledning av Pirkko Simojoki. Konserten presenteras på båda språken och vi får bl.a. höra filmmusik. Som speaker fungerar Pirkko Simojoki och Johanna Lönnfors.

Före konserten

Klasslärarna har möjlighet att bjuda in musikinstitutets instrumentlärare till sina klasser i februari-mars. Instrumentlärarna berättar om orkestern och allt som hör ihop med en konsertsituation. Det går bra att kombinera intrumentdemo och instrumentprövning till besöket.

I samband med Kultis-projektet kan skolorna också reservera elevkonserter till skolan. Till de här konserterna är skolans alla elever välkomna.

Boka besöken direkt av biträdande rektor Maire Aakko. Närmare tidtabeller för besöken bestäms tillsammans med andraklassisternas lärare.

Mera info:
biträdande rektor Maire Aakko tel. 040-4899 578 eller maire.aakko@porvoo.fi (koordinering av besöken, anmälning till konserten, skolkonserter samt instrumentdemo och - prövning)

musikinstitutets kansli tel. 019-520 2524 eller musiikkiopisto@porvoo.fi