Affärsverket Borgå vattens direktion

Möten

Affärsverket Borgå vattens direktion sammanträder ca sex gånger per år. Direktionens möten är inte offentliga.