Affärsverk och bolag

Staden har tre kommunala affärsverk: Borgå vatten, Borgå lokalservice och Kungvägens arbetshälsa. Affärsverken är en del av staden, men de har sin egen ekonomi. Räddningsverket i Östra Nyland är också en självständig del av staden. Borgå stads förvaltningsmodell är en stadskoncern och till stadskoncernen hör sammanlagt 27 bolag.