Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning får alla som önskar adoptera ett barn i Finland eller utomlands. Adoptionsprocessen startar genom att man deltar i adoptionsrådgivning.

Rådgivningen riktas också till de gravida kvinnor som planerar att ge bort sitt barn för adoption. Även när det gäller intern adoption är det nödvändigt med adoptionsrådgivning.

I Borgå hjälper de socialarbetare som arbetar med barnfamiljer med adoptionsärenden. Adoptionsrådgivningen är gratis.

Föräldrarnas samtycke till adoption

Adoption betyder att en förälders rättigheter och skyldigheter övergår till barnets adoptivföräldrar. Ett barn får i sin adoptionsfamilj samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.

Barnets biologiska föräldrar har rätt att fatta beslut om att adoptera bort sitt barn. Efter förlossningen har barnets biologiska mor en betänketid på åtta veckor innan hon kan underteckna sitt samtycke till adoption. Också faderns samtycke behövs om barnet fötts inom äktenskapet eller om faderskapet fastställts.

Mer om adoption