Acceleratorns samarbetspartner

Följande företag är samarbetspartner i Acceleratorn som stöder hushållens hållbara levnadsvanor. Företagen medverkar i Acceleratorn och erbjuder hushållen val för en hållbar vardag som de kan prova på under en fyra veckor lång försöksperiod:

  • Ani's Café
  • Borgå Energi
  • Borgå stad
  • Gasum
  • Helkama-Auto
  • Helkama Velox
  • Neste
  • Playgreen
  • Rosk’n Roll