9-775-5 Stadshagsvägen 9, 9-775-5

Priskalkylator

Bygnadsrätt 736 m2 (Den minsta storleken på byggnaden åtminstone 50%)