Dessa kan även intressera dig

535 Västra åstrandens träkvarter

Detaljplaneutkast var till påseende 12-23.12.2019 och 2-24.1.2020

detaljplaneutkast

program för deltagande och bedömning

anbud "Koota" (på finska)

projektet trähuskvarteret