507 Smultronängen

Områdets läge

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 31.1.2018 § 9.

Godkänd detaljplan

Beskrivning med bilagor 

Bygganvisningar