498 Västra åstranden, stranden för kultur och fritid

Detaljplanen är godkänd 22.8.2018 § 54.

Godkänd detaljplan

Beskrivning med bilagor

Illustration 

Bakgrundsutredningar(på finska)