Dessa kan även intressera dig

475 Andersberg, södra delen

Detaljplaneförslaget var till påseende 15.1–16.2.2020

Detaljplaneförslag

beskrivning med bilagor

utredningar

Utkastet var till påseende 4.10–2.11.2017

Detaljplaneutkast

Program för deltagande och bedömning