Dessa kan även intressera dig

475 Andersberg, södra delen

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 27.5.2020 § 23.

Godkänd detaljplan

beskrivning med bilagor

utredningar