461 Kullo företagsområde

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 12.6.2019 § 38.

godkänd detaljplan

illustration

beskrivning med bilagor

bygganvisningar

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.