Dessa kan även intressera dig

461 Kullo företagsområde

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 12.6.2019 § 38, men har inte vunnit laga kraft.

godkänd detaljplan

illustration

beskrivning med bilagor

bygganvisningar

Förslag var till påseende 30.5–4.7.2018

detaljplaneförslag

illustration

beskrivning med bilagor

bygganvisningar

Utkastet var till påseende 7.6–30.6.2017

Program

Detaljplaneutkast

Program för deltagande och bedömning

Illustration 

Beskrivning

Bilagor