3 000 skolelever får bekanta sig med avfallscentraler