100 år 100 böcker – bibliotekets jubileumsutställning