Skön- och facklitteratur

Suomeksi

Skönlitteratur

Facklitteratur

Skönlitteratur

I huvudbiblioteket finns skönlitteratur för vuxna på första våningen. Barnavdelningen har också en egen samling skönlitteratur.

Samlingen består förutom av böcker även av ljudböcker och filmer. Olika slag av läsbehov har beaktats genom inköp av lättlästa böcker som till struktur och innehåll är förenklade samt storstilsböcker för personer med nedsatt syn. Skönlitteraturen utökas enligt bibliotekets anskaffningsprinciper.

Skönlitteraturens huvudklasser

Folkdiktning. Epos.81
Poesi.82
Pjäser.83
Romaner.84
Sagor. Seriemagasin.85


Skönlitterära genrer

Hur hittar jag romanen jag söker på vuxenavdelningen?

Länkar

Allmänt om skönlitteratur

  • Skönlitteratur i Nelliportalen - Nelliportalen är en sökportal för de allmänna biblioteken. I Nelli hittar du bl.a. de allmänna bibliotekskataloger som finns i Nyland. I Nelli kan du söka i flera olika databaser, t.ex. bibliotekskataloger, samtidigt.
  • Biblioteken.fi - Innehåller aktualiteter, intervjuer, lästips, debattforum
  • Litteratur i Svenskfinland
  • Finlands svenska författareförening - Innehåller bl.a. länkar till författareföreningar i Norden och Baltikum och information om finlandssvenska författare.
  • Nordisk författaratlas - Ett danskt, interaktivt författarlexikon på nätet med ljud- och bildklipp om och med nordiska författare, från klassiker till samtida.
  • Lysmasken - Läscentrums tidning för litteraturkritik
  • Deckarhuset - För dig som är deckarentusiast
  • Catahya - Science fiction & fantasy

Poesi

  • Elektrisk vers  - Presenterar finska och finlandssvenska samtida poeter. Dikter på originalspråk och i olika översättningar.
  • Diktdatabas på Stockholms stadsbibliotek

Litteraturpriser


Se även de finskspråkiga länktipsen

Till början


Facklitteratur

Biblioteket erbjuder facklitteratur för så väl studier, hobbyer som rekreation i enlighet med bibliotekets anskaffningsprinciper. Till facklitteratursamlingen hör också bl.a. dvd-skivor, ljudböcker och lättlästa böcker.

I huvudbiblioteket finns största delen av fackböckerna på vuxenavdelningen på bibliotekets första våning. Konst-, musik- och hembygdsmaterialet finns uppe på andra våningen. Även referensbiblioteket (bl.a. encyklopedier och uppslagsverk) finns på andra våningen. Facklitteratur finns också på barn- och ungdomsavdelningen på första våningen.

Facklitteraturen står i hyllorna efter klass och huvuduppslag (dvs. författare eller titel). Facklitteratur på främmande språk står enligt klass bland den finsk- och svenskspråkiga litteraturen. Undantag utgör ryskspråkig facklitteratur, som placerats invid den ryskspråkiga skönlitteraturen. Dvd-dokumentärerna hittas bredvid dvd-filmerna. Övriga dvd-skivor är placerade enligt ämne i samma hylla som böckerna. Ljudböckerna och lättlästa böcker har egna hyllor, med såväl fack- som skönlitteratur.

Facklitteraturens huvudklasser

Allmänna verk. Bokbranschen.  Biblioteksverksamhet.  Allmän kulturpolitik.  Masskommunikation.0
Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen.1
Religion.2
Samhälle.3
Geografi. Resor. Etnologi.4
Naturvetenskaper. Matematik. Medicin.5
Teknik. Industri. Hantverk och handarbete.  Jord- och skogsbruk. Hushållning.  Företagsekonomi. Trafik.6
Konst. Motion. Idrott.7
Skönlitteratur. Litteraturvetenskap.  Språkvetenskap.8
Historia.9


Närmare information om de allmänna bibliotekens klassifikationssystem finns i Webb-KAB.

Facklitteratur kan man söka på såväl verkets namn, verkets författare som på det ämne verket behandlar. Verkens innehåll har i biblioteksdatabasen beskrivits med ämnesord. Använd de ämnesord som finns i Allmän tesaurus på svenska när du söker information om ett visst ämne. Mera information om hur man söker med ämnesord får du i biblioteksdatabasens sökanvisningar.

Det finns inte nödvändigtvis information om alla ämnen i tryckt form. På sidan över databaser finns länkar till olika databaser och Internetmaterial.


Till början
Senast ändrat 11.03.2015 Malmborg Jouni
powered by eMedia