Vänortsverksamhet 

Suomeksi                                                    

Vänorter

Borgå stads vänorter är:

Borgå stad har beslutat att staden i sin vänortsverksamhet huvudsakligen koncentrerar sig på nordiskt vänortssamarbete samt på samarbete med vänortskommuners officiella representanter. 

Borgå stad deltar inte i kostnaderna för vänortsverksamhet organiserad av den privata eller tredje sektorn.

Samlig om Borgås vänorter

Borgå stadsbibliotek har en samlig om Borgås vänorter. Denna samling består av facklitteratur om Borgås vänorter. Samlingen har utökats med donationer från Pohjola-Norden i Borgå, Föreningen Norden i Viborg  samt Föreningen Gamla Lund.

I samband med materialet om vänorterna finns det en pärm, som innehåller kontaktinformation och tidningsurklipp över vänortsverksamheten i Borgå från och med 1960-talet.

Dessutom kan biblioteksbesökarna bekanta sig med ett informationspaket om alla 11 vänortskommuner.

Taggar: förvaltning

Senast ändrat 15.08.2014 Sorvali Aija
powered by eMedia