Skip to content

Kansli och KoMbi-huset

Kansliet Mannerheimgatan 15
Kursplats, Lyceiparkens skola, Biskopsg. 3–7
Tfn 019 520 2660 eller bmi@borga.fi

Vårens kursprogram delas ut 20-21.12.